TD-6816MG 72齿棘轮螺丝刀套装(16个螺丝头)

 • 制造商: Vessel
  Model: TD-6816MG
  P/N: 247025
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Shank A/F: H6.35 mm 

Grip O/D: 28.5 mm

Grip Overall Length: 177 mm

Item PKG (mm): 235 x 80 x 29

Contents

* Ratchet screwdriver 

* Bits Ph No.1, No.2, No.3, Slotted 4, 6 

* A/F 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, Torx T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H x 25.4mm

Details

Catalogue 


Manual 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会