Vessel TD-71 更换用批头套装(2x132 mm)

 • 制造商: Vessel
  Model: TD-71
  P/N: 250071
  来源: Japan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Tip: Ph No.2

Shank LG: 25 mm

Shank A/F: H6.35 mm  

Overall Length: 132 mm

Item PKG (mm): 190 x 85 x 27

Contents

* Plate ratchet screwdriver 

* Bits Ph No.2 x 25.4mm

Parts: No.TD-BS1,BS2,BS3, BS4

Details

Catalogue 


 

 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会