35KV绝缘椅,带陶瓷腿

 • 制造商: VIỆT NAM
  Model: GHẾ CÁCH ĐIỆN CHÂN SỨ 35KV
  来源: Vietnam
  • 报价要求 报价要求
 • 5,000,000 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Material: Copolymer Polypropylene  
Surface dimension:: 600×330 mm.


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会